מכבי 7.9 פחית

MACABI 7.9

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

מדינה

מכבי 7.9 פחית

מכבי 7.9 פחית

MACABI 7.9

7.00