מארז מלבק

תיאור

תכולת המארז:

קאטנה פאראחה אלטמירה מלבק
שאטו לגרזט פרפל מלבק
מואה מלבק
סנטה חוליה רזרב מלבק
ירדן מלבק
טריבנטו גולדן רזרב מלבק

מידע נוסף

מארז

זן ענבים

סוג

מארז מלבק

תכולת המארז:

קאטנה פאראחה אלטמירה מלבק
שאטו לגרזט פרפל מלבק
מואה מלבק
סנטה חוליה רזרב מלבק
ירדן מלבק
טריבנטו גולדן רזרב מלבק

479