הנסי XO

HENNESSY XO

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

מדינה

הנסי XO

הנסי XO

HENNESSY XO

799.00