דספרדוס

Desperados

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

מדינה

דספרדוס

דספרדוס

Desperados

9.00