ג'ים בים

jim beam

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

מדינה

ג'ים בים

ג'ים בים

jim beam

79.00