גולדסטאר

GOLDSTAR

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

מדינה

גולדסטאר

גולדסטאר

GOLDSTAR

8.00