גולדסטאר לא מסונן

GOLDSTAR UNFILTERED

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

מדינה

גולדסטאר לא מסונן

גולדסטאר לא מסונן

GOLDSTAR UNFILTERED

8.00