בריזר ליים

BREEZER LIME

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

בריזר ליים

בריזר ליים

BREEZER LIME

11.00