אבסלוט

absolut

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

אבסלוט

אבסלוט

absolut

88