אבסלוט – מהדורה מוגבלת

absolut limted edition

תיאור

מידע נוסף

סוג האלכוהול

נפח

אבסלוט - מהדורה מוגבלת

אבסלוט – מהדורה מוגבלת

absolut limted edition

129.00